Saturday, January 22, 2011

வெள்ளி மலை மன்னவரை தரிசிக்க ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு

2011 வருட திருக்கயிலாய யாத்திரை அழைப்பிதழ்
மலையரசன் பொற்பாவை உடனாய திருக்கயிலை நாதரை தரிசனம் செய்ய விரும்பும் அன்பர்களுக்கான ஒரு அரிய வாய்ப்பு. வழக்கம் போல இந்த வருடமும் திருக்கயிலை மானசரோவர் யாத்திரைக்கான விண்ணப்பங்களை வரவழைக்கும் இந்திய அரசின் விளம்பரம் வெளியாகிவிட்டது. மார்ச் மாதம் 11ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பங்களை இரண்டு புகைப்படம் மற்றும் பாஸ்போர்ட்டின் நகல் மற்றும் சுயவிலாசமிட்ட தபால் அட்டையுடன் அனுப்பி வைக்கவும்.

*********************

முழு விளம்பரம் விண்ணப்பப் படிவத்துடன்

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
(EAST ASIA DIVISION)
*****


KAILASH MANASAROVAR YATRA - 2011


The Kailash Manasarovar Yatra is being organised by the Ministry of
External Affairs from end of May/early June to September 2011. The Yatra is
open to all Indian citizens who have attained the age of 18 years but have not
completed 70 years of age as on 01.01.2011 and who wish to proceed to Kailash-
Manasarovar for religious purposes.


2. The duration of the Yatra will be 27 days. In addition, Yatris will need to
spend 3 days in New Delhi to obtain visas, undergo a comprehensive medical
examination and complete financial formalities.


3. In 2011, it is planned to send sixteen batches each consisting of a
maximum of 60 pilgrims. Batch schedules are as follows : Batch 1 : 29th May –
27th June, Batch 2 : 4th June – 03rd July, Batch 3 : 10th June - 9th July, Batch 4 :
16th June -15th July, Batch 5 : 22nd June – 21th July, Batch 6 : 28th June – 27th
July, Batch 7 : 04th July – 2nd August, Batch 8 : 10th July – 8th August, Batch 9
: 16th July – 14th August, Batch 10 : 22nd July – 20th August, Batch 11 : 28th July
– 26th August, Batch 12 : 03rd August – 1st September, Batch 13 : 9th August –
7th September, Batch 14 : 14th August – 13th September, Batch 15 : 21st August
– 19th September, Batch 16 : 27th August – 25th September 2011.
.


4. Applicants should ensure that they possess an ORDINARY INDIAN
PASSPORT valid for more than six months as on September 1, 2011.


5. The total cost of the Yatra will include the following:
(a) Rs. 27,000/- (inclusive of Service Tax) to be paid to Kumaon
Mandal Vikas Nigam (KMVN), out of which Rs. 5,000/- is to be paid
as a non-refundable deposit when confirming participation in the
Yatra, and the balance amount on arrival in Delhi to begin the Yatra.
(b) Rs. 3100/- to be paid to Delhi Heart and Lung Institute to cover
costs of medical examination / tests at Delhi. In case the applicant is
required by the medical authorities to undergo a Stress Echo Test, an
additional Rs. 2,500/- would be charged for that particular test from
the yatri concerned. These charges are non-refundable even if the
applicant is not able to undertake the Yatra eventually due to
disqualification on medical grounds.
(c) US$ 700/- (subject to revision) to be paid to the Chinese side.
(d) Expenditure on adequate equipment, clothing, food stores, porters,
baggage, ponies and other items required for the Yatra.


6. Yatra is extremely arduous (more than the Vaishnodevi / Amarnath
routes), involves trekking at high altitudes upto 19,500 feet, under inhospitable
conditions including extreme cold and rugged terrain and may prove hazardous
for those who are not physically or medically fit. The Indian Mountaineering
Foundation has recognised the Kailash Manasarovar Yatra as a trekking
expedition. There is a considerable element of risk to life and property.


7. Please note that Government shall not be responsible in any manner for
any loss of life or injury to the person, or any loss or damage to the property of
the Yatris due to any natural calamity or due to any other reason. Pilgrims
undertake the Yatra at their own volition, cost, risk and consequences. KMVN
also provides insurance against accident during the Yatra for each Yatri through
United India Insurance Company Ltd. for an amount of Rs. Five lakhs.
Government shall not have any obligation to bring the mortal remains of the
pilgrim across the border for cremation in the Indian side, in case of death on the
Chinese side. All Yatris are, therefore, required to sign a Consent Form for
cremation of mortal remains on the Chinese side in case of death.

8. Applicants should be physically healthy, medically fit and should not
suffer from conditions such as high blood pressure, diabetes, asthma, heart
disease, epilepsy, etc. All applicants should have a Body Mass Index (BMI) of
27 or less to be eligible for the Yatra. All selected applicants are required to
undergo a comprehensive medical examination conducted by Delhi Heart and
Lung Institute (DHLI) and ITBP Base Hospital in New Delhi. Applicants found
medically unfit will not be allowed to proceed on the Yatra, and will forfeit
the non-refundable deposit paid to KMVN and the amount paid for medical
examination. Please note that no other medical certificates or test reports
will be accepted. A list of tests included in the medical examination is given at
Annex-A of this circular for reference.


9. A second medical test to ascertain reactions to altitude trekking will be
done by ITBP at Gunji, after 5 days of the Yatra, at a height of 3500 metres.
Those Yatris who are found medically unfit here will not be permitted to
continue the Yatra. The finding and the recommendations of the ITBP medical
personnel both in Delhi and Gunji will be final and binding. In the eventuality
of a Yatri being disqualified on medical grounds at Gunji, it will not be possible
to refund the charges levied by KMVN.


10. Complete applications in the prescribed format given below should be sent
to Attache (China), China Registry (KMY), Room No. 255-A, South Block,
Ministry of External Affairs, New Delhi-110011 latest by Friday March 11,
2011. For acknowledgement of receipt, please attach a self-addressed post card
with the application. Applicants are advised to send their applications by
Speedpost or Registered India Post.


11. The selection of Yatris will be done by Ministry of External Affairs
through a computer-generated random gender-balanced selection process.
Selected persons will be informed about their inclusion in a particular batch 3-4
weeks before their scheduled departure. Spouses will be automatically selected
(provided he/she has also submitted his/her application for the Yatra and this fact
is clearly indicated in the relevant column of the application form) subject to
clearing the medical test. Selected applicants will be required to confirm their
participation in a particular batch by sending a non-refundable demand draft of
Rs. 5,000/- in favour of KMVN to Ministry of External Affairs by a specific
deadline.


12. The following conditions may please be noted carefully:-
􀂾 It is the individual’s responsibility to ensure that application
contains accurate information and that it is complete in every detail
including date of birth.
􀂾 Incomplete applications will be rejected.
􀂾 Wrong information in the application form will be ground for
disqualification, even after selection has been confirmed /Yatra has
begun. Total deposit paid to KMVN will be forfeited.
􀂾 After receiving the telegram announcing the preliminary selection,
confirmation that the selected Yatri can travel, should be received
in this Ministry before the stated deadline, otherwise it will be
presumed that the selected Yatri cannot travel, and he or she will
be replaced from the stand-by list.
􀂾 Failure to pass the medical examination at Delhi and in Gunji will
be ground for disqualification. Medical certificates issued by any
source other than the ITBP doctors at Delhi and Gunji will not be
accepted.
􀂾 If a Yatri is disqualified on medical grounds at Delhi, he or she
will forfeit the non-refundable deposit paid to KMVN. If a Yatri is
disqualified on medical grounds at Gunji, he/she will forfeit the
total amount paid as Yatra fees to KMVN.
􀂾 The Yatra groups will leave on the scheduled dates even if
replacements called from the standby lists to fill any vacancy that
may arise, is unable to join the group in time.


13 Without prejudice to the foregoing, all claims, disputes, differences
shall be subject to the jurisdiction of Courts in New Delhi only.

14. Details on the Yatra may also be seen at www.mea.gov.in. Facility of
online application generation is also available on this website till March 04,
2011. However, the application will be accepted only after the print-out of the
online application and declaration duly filled in and signed by the applicant, along
with two photographs and a copy of personnel particulars page of passport are
received at the Ministry of External Affairs on or before March 11, 2011.

*********************


ANNEX-A
Tests included in ITBP conducted medical examination are as follows:
1. Hb.
2. TLC
3. DLC
4. ESR
5. BLOOD SUGAR (F & PP)
6. BLOOD UREA
7. CREATININE
8. SERUM BILURUBIN, SGOT, SGPT
9. BLOOD GROUP WITH Rh typing
10. LIPID PROFILE
11. URINE RE
12. CHEST X-RAY
13. TMT
14. E.C.G.
15. PULMONARY FUNCTION TEST ( PFT )
16. HbA1c
17. STRESS-ECHO-TEST (if recommended by doctor)

******************


FORMAT FOR APPLYING FOR KAILASH MANASAROVAR YATRA-2011
(TO BE FILLED IN HINDI OR ENGLISH ONLY)


NAME (AS IN INDIAN PASSPORT)
(First : Given Name , Last : Surname) :

Please provide two recent
passport size photographs
one to be affixed here

FATHER’S/HUSBAND’S NAME :


DATE OF BIRTH :


RELIGION :

PROFESSION :


SEX: MALE/FEMALE

DETAILS OF INDIAN PASSPORT
PASSPORT NO. :

DATE OF ISSUE :


PLACE OF ISSUE


DATE OF EXPIRY :


(Please enclose copy of personal
particulars page of your passport.)


FULL ADDRESS OF APPLICANT :
STATE :
PIN CODE :


TELEPHONE/MOBILE NO (WITH STD CODE) :
FAX NO (WITH STD CODE), IF ANY :


E-MAIL, IF ANY :


NAME, ADDRESS TEL. NO.AND/OR
FAX NO./E-MAIL OF NEXT OF KIN TO
BE INFORMED IN CASE OF EMERGENCY :


EXPERIENCE OF HIGH ALTITUDE
TREKKING :


EXPERIENCE IN RENDERING FIRST AID/
MEDICAL EXPERIENCE :


HAVE YOU BEEN ON KAILASH :
MANASAROVAR YATRA BEFORE AS A
LIAISON OFFICER OR A YATRI [IF
YES, INDICATE THE YEAR(S), NAME
UNDER WHICH TRAVELLED AND
PASSPORT NO].


IS YOUR SPOUSE ALSO APPLYING FOR
THE YATRA? IF YES, HIS/HER NAME :


DECLARATIONS:
1. I understand that Kailash Manasarovar Yatra is a high altitude trekking
expedition under inhospitable conditions, which may involve serious risk to the person or
property of the Yatris. I am undertaking the Kailash Manasarovar Yatra at my own volition,
cost, risk and consequences.


2. I understand that my application will be rejected and not processed if any
column is not filled in or if it is incomplete in any other respect.


3. I understand that if I have given wrong information in my application, this will
be ground for disqualification from the Yatra and for forfeiture of deposit paid to Kumaon
Mandal Vikas Nigam (KMVN).


4. I understand that the decision of the ITBP medical authorities either in Delhi or
in Gunji is final and cannot be challenged, that in the event of my being disqualified on
medical grounds by the competent medical authorities in Delhi, I will forfeit the nonrefundable
deposit paid to KMVN, and that in the event of my being disqualified on medical
grounds by the competent medical authorities at Gunji, I will forfeit the entire amount paid
to KMVN as Yatra charges and I shall not claim any refund thereof.

5. I undertake that I will bear full responsibility for expenses on emergency
medical treatment as well as emergency air evacuation, if the need arises during the Yatra.


6. I understand that the decisions taken by the Liaison Officer to maintain security
and discipline during the Yatra will be final and binding including any decision to repatriate
any Yatri. In such circumstances I will forfeit the entire amount paid to KMVN as Yatra
charges and I shall not claim any refund thereof.


7. I further undertake that in any circumstances after confirming my participation, if
I am unable to proceed on Yatra or to complete the Yatra for any reason, my entire deposit
will be forfeited with no possibility of refund.


DATE :

SIGNATURE


PLACE :
* For acknowledgement please attach a self-addressed post card.
** Applicants are advised to send their applications by Registered India Post or Speedpost.
*** Applications should reach Attache (China), China Registry (KMY), Ministry of
External Affairs, Room No. 255-A, South Block, New Delhi-110011 latest by Friday,
March 11, 2011.(Tel. No. -011-23014900 ; Fax No. 011-23016559)
------------------------------------------------------------------------------------------------
For official use only
Registration No.
Batch No.
Remarks:

**************************

சில முக்கிய குறிப்புகள்:

மொத்த நாட்கள் : 30 நாட்கள்.

கட்டணம் :

KMVNக்கு : ரூ 27000/-

சீன அரசுக்கு : US$ 700/- (அமெரிக்க டாலர்கள்.)

மருத்துவ பரிசோதனைக்கு: ரூ 3100/-

விண்ணப்பம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:

Attache (China),

China Registry (KMY),

Room No. 255-A, South Block,
Ministry of External Affairs,

New Delhi-110011

latest by Friday March 11, 2011.

விண்ணப்பத்தை வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் வலைத்தளத்திலும் சென்று பூர்த்தி செய்யலாம் ஆயினும் அதை அச்செடுத்து புகைப்படம் மற்றும் கடவுசீட்டு நகலுடன் அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

http://www.mea.gov.in/mystart.php?id=5203

ஐயனின் தரிசனம் காண விழையும் அன்பர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன் படுத்திக்கொள்ள வேண்டுகிறேன்.

ஐயனைக் காண விழையும் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் த்யாகப் பொருப்பும், த்ரிபுராந்தகனும், த்ரியம்பகனும், பரம கல்யாணியும் தரிசனம் தர அவர்களை பிரார்த்தித்துக் கொள்கின்றேன்.

No comments: