Wednesday, August 14, 2013

கயிலை மலையானே போற்றி! போற்றி! -40 (திருக்கயிலாய யாத்திரை-2012)

மூன்றாம் நாள் கிரி வலம் 

மூன்றாள் நாள் கிரி வலத்தை துவக்குகின்றோம்

கிரி வலத்தின் போது அமீத் அஹர்வால்

                                                              கிரி வலத்தின் போது நிஷ்டா பாண்டே

சீரான பாதை  வெயிலாகவும் இருந்தது 

ஜாங் ஜெர்பூ ஆற்றின் இரு கரையிலும் வாகனம் செல்லும் வகையில்
 பாதைகள் தயார் ஆகிக் கொண்டுள்ளன


கிரிவலப்பாதையிலிருந்து குர்லா மாந்தாதா  மலைச் சிகரம்


பிரார்த்தனை ஸ்தலம்எங்கள் குழுவினர்கருட தரிசனம் 

 சிலர் குதிரையில் பயணம் செய்தனர்

 அஜய் கௌசிக்


திபெத்திய குழந்தை - தாய்


கோரா வரும் திபெத்தியப் பெண்

 முதலில் மண்டியிடுகிறார்


பின்னர் சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம்இறுதியில் அஷ்டாங்க நமஸ்காரம் 

இப்படியே  முழு கிரி வலப் பாதையும் அடி விழுந்து கும்பிட்டு கோராவை முடிக்கின்றனர்.


10ம் நாள் கிரி வலம் முடித்து சாகா வரை பேருந்து  பயணம் (580 கி.மீ)

மறு நாள் காலை எப்போதும் போல் எழுந்து காலை சிற்றுண்டியை முடித்துக்கொண்டு கிரி வலத்தை முடிக்க கிளம்பியபோதுதான் தெரிந்தது  வலது முழங்காலை நகர்த்த முடியவில்லை என்று, எப்படியாவது சென்று விடலாம் என்று சிறிது தூரம் நடக்க முயற்சி செய்தேன் முடியவில்லை. வேறு வழியில்லை குதிரையில்தான் செல்ல முடியும் என்ன செய்வது என்று கையை பிசைந்து கொண்டு நின்ற போது இரு குதிரைக்காரர்கள் கண்ணில் பட்டனர். ட்ராங்டோ வருகின்றீர்களா? என்று கேட்க 100 யுவான்களுக்கு வர சம்மதித்தனர். இவ்வாறாக கிரி வலத்தின் மூன்றாம் நாளும் குதிரையில் பயணம் செய்யும்படி ஆனது. வரும் வழியில்  திவ்யமாக மானசரோவர் மற்றும் குர்லா மாந்தாதா மலைச் சிகரங்களின் தரிசனம் கிட்டியது. மூன்று நாள் கிரி வலத்திலும் இன்றைய தினம்தான் மிகவும் சுலபமானது. பாதையும் சமவெளியில் உள்ளது, ஒரி சிறிதளவுதான் ஏற்ற இறக்கம், நன்றாக வெயில் அடித்தது. யாருக்கும் எந்தவித சிரமமும் இருக்கவில்லை.

கருப்புக் கண்ணாடி அணியாமல் பனிப்பகுதியில்  யாத்திரை செய்த எங்கள் குழுவைச் சார்ந்த திரு.முகர்ஜி அவர்களுக்கு கண்கள் சிவந்து விட்டது கன்னமெல்லாம் கன்னிப் போய் ரோஜா நிறம் ஆகிவிட்டது. எங்களிடம் இருந்த கண் மருந்து போட்டோம். ஆகவே அவசியம் புறஊதா கதிர்களை தடுக்கக்கூடிய கருப்புக் கண்ணாடி எடுத்துச்சென்று பயன்படுத்துங்கள்.  பின்னர் அனைவரும் மதியம் சுமார் 12 மணியளவில் ட்ருங்டோ (Trungto) வந்து சேர்ந்தோம். எந்த குறையும் இல்லாமல் அருமையான தரிசனம், மற்றும் கிரி வலத்தை  முடிக்க அருள் புரிந்ததற்காக முக்கண் முதல்வருக்கும், அன்னை மலை மகளுக்கும் நன்றி கூறினோம்.   பின்னர் எங்களுக்காக அங்குக்  காத்துக்கொண்டிருந்த பேருந்தில் ஏறி டார்ச்சன் வந்தடைந்தோம்.


Tuesday, August 13, 2013

Kailash Manasarovar Yatra -2012 - 39

Trekking In Lam Chu Valley

After the descent from Dolma La  long trek to Zuthulphuk  


Amit Agrawal & Himansu
Though the mountain summits  and the surrounding were  covered with snow
 there was no snow on the trekking path 


As it was a long trek in extremely hostile weather we trekked slowly 


Beautiful darshan  of Nandhi

Himansu and Agarwal in front of Nandhi

Full view of Nandhi 


Short Rest in between

 Shabje Drakthok camp  

Frozen waterfall 

The trek continues.......................Different  faces of mountain peaks

The pathetic condition of  Zutulphuk Tent
After the wonderful darshan of snow clad North face of the Lord and the darshan of Mother Parvati at Dolma La and the closeup darshan of Her bathing ghat Gauri Kund we descended  to Lam  Chu Valley . Though the descent was difficult due to snow by the grace of the Lord  all of us reached the valley safely. Then we commenced to long trek of about 16 Kms  to reach Zutulphuk camp our resting place for the day .

 In the beginning there was snow on the path  for about 1 Km  then there,  was snow on the path, but  the  surroundings and the mountain peaks were lined with fresh snow the snowfall of the previous day.  This path has also become a two lane one  and we also saw an ambulance traversing in the  road. Later we came to know that a German Lady had a nasty fall and fractured her bone so to transport her to medical center the ambulance was used.  In future  vehicles may ply up to the descent point form Dolma Pass.

After a steep descent and equally steep descent it was very difficult to walk in the rarefied atmosphere of high altitude, so we trekked slowly and steadily having little rest in between and drinking hot water so that we can   recoup some energy.   On the way we had the wonderful darshan  of side view of Nandhi Parvat, which we missed during the last visit. We clicked  some photos and proceeded further.               

In between we saw some group of tents for  a second we thought that we have reached Zutulphuk but on the other side we could not see any Monastery so our  joy was short lived. It was only Shabje Drakthok  and there was a restaurant there selling Chinese food. We rested there for sometime refilled our flasks with hot water. My porter boy wanted cold drink, he washed raw meat which he was carrying in his small shoulder bag with that cold drink, then we proceeded further. The trek extended endlessly, we were tired, the knees jerked and breathing was also difficult but despite  all these difficulties,  by the grace of the Lord   we  ambled along  and at last reached  Zutulphuk Camp. All of us  who started from Deraphuk  that day reached Zutulphuk safely.

Our Sherpas were waiting for us there and everyone was accommodated in tents. Some of us felt bad about the treatment given to us in terms of accommodation, though we were promised mud houses, we were accommodated in torn worthless tents. Like other tour  operators they didn't brought their own tent's also. In some form or other these tour operator's take us for a ride.  Why I am writing this here is to tell there will be lot of inconveniences and disappointments  we have to go prepared for all that to achieve our goal.  

As it was a long day trekking the whole body was aching, we just had a cup of hot soup and slept like logs. In the morning others told that there was an opening in the tent and that cold wind was blowing inside the tent. Also we learnt that we were accommodated in the tent meant for yaks.  Thus we completed the most difficult day of the yatra successfully.