Saturday, February 14, 2015

வெள்ளிப் பனித்தலையர் அழைக்கின்றார் - 1

திருக்கயிலாய மானசரோவர்  யாத்திரை 2015


இந்த வருட (2015)  இந்திய அரசின் யாத்திரைக்கான அறிவிப்பு வெளியாகிவிட்டது. இந்த வருடம் சிக்கிம் மாநிலத்தில் உள்ள நாது லா கணவாய் வழியாகவும் ஒரு பாதை துவக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வருடம் இவ்வழியாக கூடுதலாக 250  யாத்திரிகள் ( ஒரு குழுவில் 50 யாத்திரிகள், மொத்தம் ஐந்து குழுக்கள்)  இதில் நடை பயணம் இருக்காது பேருந்து மூலம் பயணம் செய்யலாம். ஆனால் யாத்திரை நாட்கள் இன்னும் 23  நாட்களாகவே உள்ளது. லிபு லே கணவாய் வழியாக செல்லும் போது  25  நாட்கள் ஆகும் ஆனால் இவ்வழியில் நடைப்பயணம் அதிகம்.    நாது லா வழியாக செல்லும் போது  கட்டணம் சுமார் 1.7 இலட்சம் ஆகின்றது.  இரண்டு வழியிலும் செல்வதற்கான விண்ணப்பிக்கும்  படிவம் ஒன்றுதான். கணணி மூலமாக யாத்திரிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர். அந்தந்த வழிக்குரிய  கட்டணத்தை செலுத்தவேண்டும்.   அதிக விவரங்களை  இங்கு சென்றால் காணலாம்   http://kmy.gov.in


Who is Eligible?

An Indian citizen, holding a valid Indian passport and aged between 18 and 70 years as on 01 January 2015, with a Body Mass Index (BMI) of 27 or less, who is physically fit and medically healthy, is eligible for undertaking the Yatra for religious purpose.

An applicant should not suffer from medical conditions such as high blood pressure, diabetes, asthma, heart disease, epilepsy, etc. The selected applicant is required to undergo and qualify comprehensive medical examinations conducted by the Delhi Heart and Lung Institute (DHLI) and the ITBP Base Hospital in New Delhi.

Foreigners: Those who hold foreign nationalities are not eligible to apply for the Yatra. PIO and OCI card holders are, thus, ineligible.

Reactions to altitude trekking: Additional medical test to ascertain reactions to altitude trekking will be conducted by ITBP during the course of the Yatra at Gunji for the Yatra through Lipulekh Pass, and at Sherathang for the Yatra through Nathu La. A Yatri who is found medically unfit at this stage will not be permitted to continue the Yatra and will forfeit all charges levied earlier.

Competent Medical Authority: Findings and recommendations of the Delhi Heart and Lung Institute and the ITBP medical personnel both in Delhi and outside will be final and binding. No other medical certificates or test reports are accepted to qualify for the Yatra.

A selected applicant, when found medically unfit, will not be allowed to proceed on the Yatra, and will forfeit the non-refundable deposit and the amount paid for medical examinations.

Medical Tests Conducted by GHLI and ITBP
 • Hb.
 • TLC
 • DLC
 • BLOOD SUGAR (F & PP)
 • BLOOD UREA
 • CREATININE
 • SERUM BILURUBIN, SGOT, SGPT
 • BLOOD GROUP WITH Rh typing
 • LIPID PROFILE
 • URINE RE
 • CHEST X-RAY
 • TMT
 • E.C.G.
 • PULMONARY FUNCTION TEST ( PFT )
 • HbA1c
 • STRESS-ECHO-TEST (if recommended by doctor).
Body Mass Index: A person’s fitness for the Yatra depends on many factors of his/her health. An otherwise fit person should try to lower the BMI level to 27 or less to add to his/her fitness.

திருக்கயிலாயம் செல்ல விரும்பும் அன்பர்கள் தங்கள்  உடல் எடையை  குறைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் 
 . 
Liaison Officer: Only a serving Government officer is eligible to be appointed as Liaison Officer. A person who has been on the Yatra as a Liaison Officer or as a Yatri in the past will not be considered for selection as Liaison Officer.

Selection Process

Draw through a fair computerized system: Yatris will be selected and assigned to different routes and batches by the Ministry of External Affairs through a fair computer-generated random gender-balanced selection process. A route and a batch, once allocated to a Yatri through the computerized process, will not normally be changed.

At the application stage, two yatris may give an option to travel in the same batch. Efforts will be made to accommodate such requests as far as possible.

Confirmation of Participation: After the computerized draw of lots, each selected or wait-listed applicant will be required to confirm his/her participation by crediting a non-refundable amount of Rs.5,000/- by specified deadline into designated bank accounts. The balance amount will be payable later.

Medical Tests in Delhi: Selected Yatris are required to assemble in New Delhi 3-4 days in advance of the Yatra to undergo thorough medical tests at the Delhi Heart and Lung Institute and the ITBP Base Hospital. Parameters of medical tests are decided by the ITBP Base Hospital, keeping the requirements of the Yatra in mind. Only those applicants who pass these tests are allowed to proceed on the Yatra.

Additional Medical Tests en route: Medical tests to ascertain reactions to high altitude trekking will be conducted by ITBP during the course of the Yatra at Gunji for the Yatra through Lipulekh Pass, and at Sherathang for the Yatra through Nathu La. A Yatri who is found medically unfit at this stage will not be permitted to continue the Yatra any further.

Conditions: Applicants may carefully note the following conditions before applying:
 • Applicants should possess an ordinary Indian passport valid for at least six months as on 01 September 2015.
 • Incomplete applications will be rejected.
 • Incorrect or false information in the application form will be ground for disqualification at any stage, including during the Yatra. All payments made earlier will, thus, be forfeited.
 • Failure to pass the medical examinations in Delhi and en route will be ground for disqualification.
 • A Yatri, disqualified on medical and/or other grounds in Delhi or outside, will forfeit the non-refundable deposit and other payments made earlier.
 • The Yatra batches will leave on scheduled dates even if replacements called from the standby lists to fill any vacancies that may arise, are unable to join the group on time.
Important Documents after Selection: Yatris must ensure to bring following documents with them when they report in New Delhi for the Yatra after their selection:
 • An ordinary Indian passport, valid for at least six months as on 01 September 2015.
 • Indemnity Bond, executed on a non-judicial stamp paper of Rs.10, or as applicable locally, and authenticated by a First Class Magistrate or a Notary Public. Selected Yatris are required to sign this Indemnity Bond stating that they undertake the Yatra at their own risk.
 • Undertaking for evacuation by helicopter in case of emergency.
 • Consent Form for cremation of mortal remains on Chinese side in case of death there.
Intimation: Selected applicants will be informed about their inclusion in a particular batch soon after the computerized draw of lots by email and SMS.

Medical Authority: Yatris must qualify all prescribed medical tests by DHLI and ITBP. Findings and recommendations of qualified ITBP medical personnel are final and binding. No other medical reports are accepted to qualify for the Yatra.

Fees and Estimated Expenditure

No refunds: The medical charges are non-refundable. Applicants found medically unfit or disqualified for other reasons in Delhi or en route will not be allowed to proceed on the Yatra, and will forfeit the non-refundable deposit and other payments made earlier. Incorrect or false information in the application will be ground for disqualification, even after selection has been confirmed and/or Yatra has begun.

Deposit to Confirm Participation: After the computerized draw of lots, each selected or wait-listed applicant will be required to confirm his/her participation by crediting a non-refundable amount of Rs.5,000/- by specified deadline into designated bank accounts. The balance amount will be payable later in Delhi before the Yatra begins.

Cost of Yatra: Cost of the Yatra per Yatri will include the following:
S.No.Expenditure for Yatra via Lipulekh PassDetails of ExpenditureExpenditure for Yatra via Nathu La
1Rs.35,000
Fees for logistical arrangements on the Indian side
 1. Out of this, a non-refundable sum of Rs.5,000/- is payable to confirm participation in the Yatra after the selection.
 2. Balance amount is payable on arrival in Delhi.
Rs.25,000
20To-and-fro air fare. (One-way air fare will be Rs.7,000/-).Rs.13,000
3Rs.2,400Chinese visa fee.Rs.2,400
4Rs.3,100Payable in cash or by bank demand draft to 'Delhi Heart and Lung Institute' on the day of the medical tests.Rs.3,100
5Rs.2,500Payable for Stress Echo Test, if required by the medical authority.Rs.2,500
6US $901
(Rs.55,862 @ Rs. 62)
Payable to Chinese authorities in Tibet for logistical arrangements.
It includes US $1 towards Immigration Fee.
US $1400
(Rs.86,862 @ Rs.62)
7Rs.8,904Porter charges for both ways on India side (subject to revision by Uttarakhand Government).0
8Rs.10,666Pony with Pony Handler for both ways on Indian side (subject to revision by Uttarakhand Government).0
9RMB 450
(Rs.4,500)
Porter for both ways on Chinese side (subject to revision by Tibetan authorities).
RMB 450
(Rs.4,500)
10RMB 1,380
(Rs.13,800)
Pony with Pony Handler for both ways on Chinese side (subject to revision by Tibetan authorities).
RMB 1,380
(Rs.13,800)
11Rs.2,000Contribution to Pool Money for group activities.Rs.2,000
12Rs.5,000Miscellaneous expenses.Rs.5,000


How to Apply?

Last date to apply online: 31 March, 2015
Routes
Now, there are two routes to undertake the Yatra:
Route 1: Lipulekh Pass (Uttarakhand)
 • 18 batches of 60 members each with total duration of about 25 days per batch.
 • Estimated cost per person: Rs.1.5 Lakh.
Route 2: Nathu La (Sikkim)
 • 5 batches of 50 members each with total duration of about 23 days per batch.
 • Estimated cost per person: Rs.1.7 Lakh.
Note: Fees are payable after selection only
Apply Online
 • Entire application process has been made online only.
 • Paper applications will NOT be accepted.
 • To apply online, go to: http://kmy.gov.in The Yatra-2015 will be conducted between 08 June and 09 September through two different routes – Lipulekh Pass in Uttarakhand and Nathu La in Sikkim.
 • Applicants are required to indicate their choice for both the routes in the order of their preferences.
 • Applicants are also required to select a place as END-POINT to terminate their Yatra on return leg:
  • Route-1 (Lipulekh): DHARCHULA or DELHI.
  • Route-2 (Nathu La): GANGTOK or DELHI.
இந்த வருடம் யாத்திரையை எங்கு நிறைவேற்றிக் கொள்ள விரும்புகின்றீர்கள் என்பதையும் குறிப்பிட வேண்டும். 

Requirements for application
 • Scanned copy of recent passport size colour PHOTOGRAPH in <.jpg> format not exceeding 300 kb in size.
 • Scanned copies of first and last pages of ordinary Indian PASSPORT containing personal and family details in <.pdf> format not exceeding 500 kb in size.
 • eMail address and Mobile number are compulsory to be mentioned in the application form for communication purposes.
Conditions
Applicants may carefully note the following conditions before applying
 • Applicants should possess an ordinary Indian passport valid for at least six months as on 01 September 2015.
 • It is the individual’s responsibility to ensure that application contains accurate information and that it is complete in every respect including date of birth.
 • Incomplete applications are liable to be rejected.
 • Incorrect or false information in the application form will be ground for disqualification at any stage, including during the Yatra. All payments made earlier will, thus, be forfeited.
 • Failure to pass the medical examinations in Delhi and en route will be ground for disqualification.
 • A Yatri, disqualified on medical and/or other grounds in Delhi or outside, will forfeit the non-refundable deposit and other payments made earlier.
Important Documentation after Selection
Yatris must ensure to bring following documents with them when they report in New Delhi for the Yatra after their selection:
 • An ordinary Indian passport, valid for at least six months as on 01 September 2015.
 • Indemnity Bond, executed on a non-judicial stamp paper of Rs.10, or as applicable locally, and authenticated by First Class Magistrate or Notary Public. Selected Yatris are required to sign this Indemnity Bond stating that they undertake the Yatra at their own risk.
 • Undertaking for evacuation by helicopter in case of emergency.
 • Consent Form for cremation of mortal remains on Chinese side in case of death there.
Download Forms: http://kmy.gov.in External website that opens in a new window

யாத்திரைக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்படும் அன்பர்கள் அளிக்க வேண்டிய படிவங்கள் கீழே  தரப்பட்டுள்ளன. 

விண்ணப்பப்படிவம் 

KAILASH MANASAROVAR YATRA–2014
June – September

APPLICATION FORM FOR YATRIS


For official use only:

Registration No.
Remarks:
Text Box: PHOTOGRAPHS
2 recent passport size coloured photographs:
• 1 photo to be affixed here.
• 1 photo to be attached with Name, Birth Date and Blood Group written at back.
__________________________________
For details on KMY, visit:
http://mea.gov.in/kmy
ELIGIBILITY: Indian nationals aged between 18 and 70 years as on 01 January of the Yatra year

LAST DATE for receipt of completed paper Application Form: 10 MARCH of the Yatra year

ENCLOSURES: (1) 2 Photographs, and (2) Passport copy of personal and family details pages valid for at least six months as on 1 September of the Yatra year. FEES are payable after selection only.

Fill Form in BLOCK LETTERS in HINDI or ENGLISH. Strike out portion which is not applicable.

To ensure timely delivery, send completed Form by REGISTERED INDIA POST or SPEEDPOST to:
Attaché (China), China Registry, Room No.255-A, Ministry of External Affairs, South Block,
New Delhi 110011.  Tel: 011-2301-4900. e-Mail : kmyatra@mea.gov.in

To APPLY ONLINE, visit: http://passport.gov.in/kmy
·   Last date to file application online: 05 MARCH of the Yatra year
·   Online applicants need to (a) PRINT the form submitted online, (b) SIGN it, (c) attach ENCLOSURES,
and (d) SEND to reach Attaché (China) at the above address by 10 MARCH of the Yatra year.1.
Applicant’s full GIVEN NAME (as in passport):

Applicant’s SURNAME (as in passport):
2.
Father or Mother’s full name: Mr | Mrs
3.
Date of birth (as in passport):
4.
Sex:
MALE
FEMALE
5.
Blood Type:
O+
A+
B+
AB+
O-
A-
B-
AB-

6.
Are you a Medical Doctor:
YES
NO
7.
Religion:
Hindu | Sikh | Jain | Buddhist | Other (specify) ...
8.
Profession:
9.
(a) Indian Passport No.
(b) Place of Issue:

(c) Date of issue:
(d) Date of expiry:
10.
Full postal address:District:
State:
PIN Code:Telephone:
STD Code:
Home:
Office:

Mobile-1:


Mobile-2:e-Mail address:
11.
Next-of-kin details for emergency:  Name:

Mobile:


Landline:

e-Mail address:
12.
Have you been on MEA’s KM Yatra before?
(a) As Yatri
YES
NO
(b) As Liaison Officer
YES
NO

If yes, details thereof:
(c) Number of Visits:
(d) Years of last three KM Yatras:
13.
How did you come to know about MEA’s KM Yatra?
Newspaper | TV | Radio | Internet | Friend | Relative | Former Yatri | Other
14.
Is your wife | husband also applying for MEA’s KM Yatra this year?
YES
NO


If yes, his/her full name: Mr | Mrs
DECLARATION AND UNDERTAKING BY APPLICANT:


1.  I understand that: Kailash Manasarovar Yatra is a high altitude trekking expedition under inhospitable conditions, which may involve serious risk to the person or property of the Yatris ▪ My application will be rejected and not processed if it is incomplete in any respect ▪ If I have given wrong information in my application, this will be ground for disqualification from the Yatra and for forfeiture of deposit paid for the Yatra ▪ Decisions of ITBP medical authorities in Delhi and Gunji are final and cannot be challenged ▪ In the event of my being disqualified on medical grounds by the competent medical authorities in Delhi or in Gunji, I shall forfeit the entire amount paid for the Yatra ▪ The decisions taken by the Liaison Officer to maintain security and discipline during the Yatra will be final and binding including a decision to repatriate me. In such circumstances, I shall forfeit the entire amount paid for the Yatra ▪ Indiscipline or misconduct during the Yatra, including unauthorized deviation from the official Yatra route, shall attract serious penalties against me, including non-issue of Yatra completion certificate and ban on participation in the Yatra in future.

2.  I undertake that: I shall bear full responsibility for expenses on emergency medical treatment as well as emergency land and air evacuation, if need arises during the Yatra ▪ After confirming my participation, if I am unable to proceed on or complete the Yatra for any reason, my entire deposit shall be forfeited ▪ I am undertaking the Yatra at my own volition, cost, risk and consequences.

3.  Legal: I further understand that without prejudice to the foregoing, all claims, disputes and differences shall be subject to the jurisdiction of Courts in Delhi only.

PLACE :
DATE   :


SIGNATURE OF APPLICANT :CONSENT FORM


CONSENT FORM TO BE FILLED BY THE KAILASH MANASAROVAR YATRI 


1.         NAME OF YATRI                               :                      
               
2.         FATHER’S NAME                              :

3.         DATE OF BIRTH                                :          
               
4.         ADDRESS                                          :
            (WITH STATE AND PIN NO.)                      

5.         TELEPHONE (WITH CODE)                        :
            MOBILE NO.                                      :

6.         OCCUPATION                                   :

7.         PASSPORT NO                                 :
            DATE OF ISSUE                                :
            PLACE OF ISSUE                             :
            VAILD UPTO                                      :

8.         NEXT OF KIN TO BE INFORMED
IN CASE OF EMERGENCY             :

I, __________________________________________ understand that Kailash Manasarovar Yatra involves high altitude trekking under inhospitable conditions which may pose serious risk to person of the Yatri.  I am undertaking the Kailash Manasarovar Yatra at my own volition, cost, risk and consequences.

I hereby undertake that in case of loss of my life on Chinese territory during Yatra, the decision regarding cremation of mortal remains at site (i.e. Chinese territory) shall be left to Liaison officer of the batch who will not be bound to seek prior consent of my family members or relatives.

I further undertake that without prejudice to the foregoing, all claims, disputes, differences shall be subject to the Jurisdiction of Courts in New Delhi only.

DATE              :
(SIGNATURE OF YATRI)
PLACE            :
Full name in BLOCK LETTERS: ………….………………..
Registration No. ….………
Batch No. ………….


(SIGNATURE OF SPOUSE/NEXT OF KIN)Full name in BLOCK LETTERS: ……
INDEMNITY BOND

(On a non-judicial stamp-paper of Rs.10/- if executed within the Union Territory of Delhi or on a stamp-paper of the value prescribed by the concerned State Government)

INDEMNITY BOND

WHEREAS the Government of India in consultation with the Government of People's Republic of China has arranged pilgrimage of Indian citizens to Kailash/Manasarovar.

WHEREAS the executant Shri/Smt./Km.___________________________________________                        son/daughter/wife of Shri _____________________________________________, resident of ________________________________ a citizen of India (hereinafter called heirs, legal representative and assignees) has made an application for joining the pilgrimage to Kailash-Manasarovar.

WHEREAS the applicant has agreed to abide by the terms and conditions prescribed by the Government of India of his own free will, voluntarily and without any coercion or pressure of any kind.

WHEREAS the rules prescribed by the Government of India require an Indemnity Bond to be executed by the applicant.

THIS BOND WITNESSETH AS FOLLOWS

               In consideration of the President of India (hereinafter called the Government) having agreed to assist in the arrangement for the pilgrimage of the applicant to Kailash-Manasarovar the above-mentioned applicant agrees to abide by the following conditions:

(1)           That the Indian Mountaineering Foundation (IMF) has recognised the Kailash Manasarovar Yatra as a trekking expedition and it may involve high risk to the person or property of the applicant caused by any natural calamity or due to any other reason.

(2)           That the applicant is joining the aforesaid pilgrimage of his/her own free will and on his/her own personal risk and consequences and undertakes to bear all expenses for the pilgrimage.

(3)           That the applicant shall abide by the rules, regulations/term and conditions prescribed by the Government of India and undertake to hold himself/herself responsible for any breach or violation thereof.

(4)           That the applicant or his-her legal representative will not hold the Government of India liable in any manner whatsoever in the event of any accident or any untoward happening that may result in injury to the applicant or damage or loss of property to the applicant of any nature due to any natural calamity or due to any other reason whatsoever.

(5)           That the applicant or his/her legal representative will not claim from the Government of India any damages in the event of any loss or damage to his/her person or property including death.

(6)           The above-named applicant hereby further agrees that this Indemnity Bond shall remain in full force and effect during the period of the aforesaid pilgrimage and for a period of one year thereafter and that shall continue to be enforceable till all the dues of the Government and all claims raised by the Government under/or by virtue of the aforesaid undertaking have been fully paid and its claims satisfied or discharged or till the Government certifies that the rules and regulations have been fully and properly carried out by the applicant and accordingly discharges the Indemnity Bond.

(7)           That the above named applicant hereby further agrees with the Government that he/she shall not be allowed to proceed further and shall have to return from the pilgrimage if the Government is satisfied that he/she is unfit to proceed further at any time or stage of the pilgrimage.  The above named applicant further agrees that in the event of his/her not being allowed to proceed and having to return from the pilgrimage, no money deposited by the aforesaid applicant for the purpose of pilgrimage will be refunded to him/her.

(8)           The above named applicant hereby agree that he / she will abide by the scheduled route or scheduled halts as issued by the Government of India, and that he /she or his/her legal representative will not hold the Government of India liable in any manner whatsoever in the event, if he /she do not conform to the scheduled route or scheduled halts as provided by the Government.

(9)           That the above named applicant further agrees to refund the entire sum in foreign exchange which was sanctioned for the pilgrimage to the Government of India's Reserve Bank, if he/she does not proceed or return from the pilgrimage at any stage of the pilgrimage.

(10)         That the above named applicant further agrees with the Government that the Government shall have the fullest authority without his/her consent and without affecting in any manner his/her obligations hereunder to vary any of the rules and regulations according to the circumstances from time to time and to forebear or enforce any of the terms and conditions of the said agreement and he/she shall not be relieved from his/her liability by reason of any such variation.

(11)         The applicant undertakes that he/she will bear full responsibility for expenses on emergency medical as well as emergency air evacuation, if the need arises during the Yatra.

(12)         This Indemnity Bond will not be revoked by any change of circumstances.

(13)         The above named applicant lastly undertakes not to revoke this Indemnity Bond during its currency except with the previous consent of the Government in writing.

               In witness whereof the above named applicant has executed this Indemnity Bond at _______________________ (Place) on this ______    (date) day of ____          _____ (month) of 2014.WITNESSES                                                                                                          EXECUTANT

1.

2.(To be attested by First Class
Magistrate or Notary Public)


UNDERTAKING


UNDERTAKING BY THE YATRI IN CASE OF EMERGENCY HELICOPTER EVACUATION


1.         NAME OF YATRI                               :                      

2.         FATHER’S NAME                              :

3.         DATE OF BIRTH                                :          
           
4.         ADDRESS                                          :
            (WITH STATE AND PIN NO.)                      

5.         TELEPHONE (WITH CODE)                        :
            MOBILE NO.                                      :

6.         OCCUPATION

7.         PASSPORT NO                                 :
            DATE OF ISSUE                                :
            PLACE OF ISSUE                             :
            VAILD UPTO                                      :

8.         NEXT OF KIN TO BE INFORMED
IN CASE OF EMERGENCY             :

I,______________________________________________   understand that Kailash Manasarovar Yatra  is a high altitude trekking expedition under inhospitable conditions which may involve serious risk to person/property of the yatri.  I am undertaking the Kailash Manasarovar Yatra at my own volition, cost, risk and consequences.

I undertake that I will bear full responsibility for expenses on emergency medical treatment, if the need arises during the Yatra.

I undertake to bear full responsibility for expenses on emergency medical air evacuation which could run into lakhs of rupees, if the need so arises during the Yatra.DATE:
                                                                                                (SIGNATURE OF YATRI)
PLACE:
                                (Full name in Block Letter) ……………………………………
                                                                                          Batch No. ……………....
                                                                                  Registration No. ………………

விரும்பும் அன்பர்களுக்கு மலையரையன் பொற்பாவை உடனாய திருக்கயிலை நாதரின் தரிசனம் சித்திக்க வேண்டும் என்று சிவசக்தியின்  பொற்பாத மலர்களில் இறைஞ்சுகின்றேன். 


2 comments:

பழனி. கந்தசாமி said...

நான் கண்டிப்பாக வருகிறேன். எனக்கு வயது 80. BP, Sugar உண்டு. நான் என் உடலோடு வருவதற்கு அனுமதி கொடுக்க மாட்டார்கள் என்பதை நான் நன்கறிவேன். ஆனால் மனதளவில் உங்களோடு பிரயாணம் செய்ய எந்த மனிதராலும் என்னைத் தடுக்க முடியாது.

உங்கள் பிரயாணம் இனிதே அமைய வாழ்த்துக்கள்.

Muruganandam Subramanian said...

த~ களைப் போன்றவர்களும் ஐயனின் தரிசனம் பெறுவதற்காகவே இ~த வலைப் பூ. அவசியம் உடன் வாரு~ கள் ஐயா.