Tuesday, December 08, 2009

திருக்கயிலாய யாத்திரை 2009 -7

இரண்டாம் நாள் கிரிவலம்

Sun Lit North face of the Lord

அதிகாலை சூரிய ஒளியில் மிளிரும் வாமதேவ முகம்

இரண்டாம் நாள் கிரி வலம் மிகவும் முக்கியமானது அதே சமயம் கடினமானதும் கூட, ஏனென்றால் இன்று தான் இந்த யாத்திரையின் அதிக உயரமான டோல்மா கணவாயை நாம் கடக்கிறோம். மதியத்திற்கு முன்னர் டோல்மாவை கடந்து விட வேண்டும் என்பதால் இரண்டாம் நாள் கிரி வலத்தை எவ்வளவு சீக்கிரம் துவக்குகின்றதோ அவ்வளவு நல்லது என்பதால் காலை ஆறு மணிக்கே டேராபுக் முகாமை விட்டு கிளம்புகின்றோம். கிளம்பும் சமயம் ஆதவனின் கதிர்கள் ஐயனின் முகத்தில் நடத்தும் இந்திர ஜாலத்தை இப்பதிவில் காண்கின்றோம்.

உதய சூரியன் போல விளங்கும் திருக்கயிலாயம்

The full view of the North face of the Lord

The second day of the parikrama is the most important day at the same time it is one of the toughest days of the yatra. Because we have to cross the Dolma pass which is the highest point in the whole yatra. As the weather changes very rapidly at these latitude it is always better to cross Dolma before noon. So normally yatris leave Derapuk camp at the time of dawn. In this post we witness the wonderful site of sun's rays illuminating the North face of the Lord.

It's really mesmerizing how the hue changes with time. One should be really blessed to witness this wonderful sight. That also without cloud cover one is doubly blessed to see this great sight.


நிமிடத்திற்கு நிமிடம் அப்படியே நிறம் மாறும் அழகை எப்படி வர்ணிப்பது, முதலில் அருண நிறத்தில் இருக்கும் முகம் அப்படியே சிவப்பாகி பின்னர் மஞ்சள் நிறமாகி அப்படியே சுய நிறமான வெள்ளை நிறத்திற்கு மாறுவதைக் காண நிச்சயம் கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும். மேக கூட்டம் இல்லாமல் அப்படியே நிர்மால்யமாக தரிசிப்பது சக்கரைப் பந்தலில் தேன் மழை பொழிந்தது போல இருந்தது.

Crimson Red hued North face

உஜ்வலிக்கும் ஐயனின் நாக படம்

North face and the eastern extension

வடக்கு முகமும் கிழக்கு முகத்தின் தொடர்ச்சியும்

திருக்கயிலாயம் ஒரு கோணத்தில் பார்த்தால் பிரம்மாண்ட சிவலிங்கம் போலவே காட்சியளிக்கும். இங்கே டோல்மா கணவாய் செல்லும் வழியில் கிழக்கு முகத்தின் தொடர்ச்சியைக் தரிசிக்கிறோம்.

We see the eastern extension when we trek to Dolma pass. In this view Mount kailash resembles a huge Sivalingam. The formless form of Lord Shiva which is worshipped in all the temples.

East face of the Lord

ஐயனின் கிழக்கு முகம்

This is the view of the eastern face of the Lord. Like other faces we will not be able the have the darshan of this face from near because of the extension of the east face. There is a speciality in this photo that we are able to see the east face, Nandi and Ganesh Kund in this photograph.

ஐயனின் கிழக்கு முக தரிசனம். இம்முகத்தை நாம் அருகில் இருந்து தரிசிக்க முடியாது ஏனென்றால் கிழக்கு முகத்தின் தொடர்ச்சி டோல்மா வரை நீண்டிருப்பதால். இப்படம் மிகவும் அற்புதமான ஒரு படம் ஏனென்றால் இதில் நாம் ஐயனின் கிழக்கு முகம், நந்தி மற்றும் கணேஷ் குளம் மூன்றையும் ஒன்றாக தரிசனம் செய்கின்றோம்.

Mother's Navel

அன்னையின் நாபி


In Tibet, they call it mother navel - you are suppose to stand your back facing the rock and place your finger on the rock, there is a specific hole marked in the rock and if your finger enters that spot you are born with less sin and if it does not then .............. I tried three time and I failed to get the right spot and Bimalji tried three times and all the time he was right on the spot. I presume that I must have been born with lot of karmas to resolve. ( These are the words of Shri Kailai Bala)

அன்னையின் நாபி என்றழைக்கப்படும் கல். நம்முடைய பாவங்கள் எவ்வளவு உள்ளது என்பதை இக்கல்லில் கை வைத்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.


Shri Kailai Bala at Dolma

பார்வதி தேவியின் திருமுன்னர் தி்ரு.கயிலை பாலா

Dolma is the abode of Mother Parvati for Hindus, and for Buddhists it is their guardian deity Tara. Before reaching Dolma it is believed that Lord Yama ( God of Death) assesses tha yatri. Normally yatris leave some thing they love the most as an offer to Lord Shivasakthi. The real meaning is as you go up spritually we have to develop the habit of non inclusiveness.

. டோல்மா திபெத்தியர்களின் காவல் தேவதை , புத்தர்களுக்கு தாரா தேவி, இந்துக்களுக்கு

சகல செல்வங்களும் தரும் இமய கிரி ராஜ தனயை மாதேவி நின்னைச்

சத்யமாய் நித்யமுள்ளத்தில் துதிக்கும் உத்தமருக்கு இரங்கி மிகவும்

அகிலமதில் நோயின்மை கல்வி தன தானியம் அழகு புகழ் பெருமை இளமை

அறிவு சந்தானம் வலிதுவு வாழ்நாள் வெற்றி ஆகு நல்லூழ் நுகர்ச்சி

தொகை தரும் பதினாறு பேறும் அருளும்

சுகிர்த குணசாலி, பரிபாலி, அநுகூலி திரிசூலி, மங்கள விசாலி- பார்வதி தேவி.


இங்குள்ள ஒரு கல்லே பார்வதி தேவி. சிவ சக்தியினரின் கர்ப்பகிரகமாக டோல்மா கணவாய் நம்பப்படுகின்றது. ஆனால் இந்த கல்லை நாம் தொட்டு வணங்க முடியாது, மேலும் திபெத்தியர்களின் கொடிகளால் கர்ப்பகிரகம் மறைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கொடிகள் காற்றில் அசையும் போது அவை அமைதி, சகோதரத்துவம், மகிழ்ச்சி, அன்பு முதலிய உணர்ச்சிகளை பரப்புகின்றன என்பது ஐதீகம்.


Ganesh Kund

கணேசர் குளம்

கௌரி குளம்

Gauri Kund

மாதொருபாகனின் வாம பாகம் அம்பிகைக்குரியது கைலையில் இத்தத்துவம் இயல்பாக அமைந்துள்ளது. விசுவ லிங்கமாக எழுந்தருளியிருக்கும் தக்ஷ’ணா மூர்த்தத்தின் இடது பக்கம் அதாவது கிழக்கு திசையில் டோலமா மற்றும் கௌரி குளம் அமைந்துள்ளது.

Gauri Kund is the lake in which Mother Parvati baths along with her maids.


Day 10 Tuesday 4th August 2009 - Trek from Dirapuk to Zutulpuk Gompa (4790m) over -Night at Camp:

The hardest but the holiest day of the pilgrimage. We will cross through a rocky expanse dotted with stone. Cairns draped with the clothes offered by pilgrims as a spiritual sign of death. Gauri kund is one of the holiest sites to view/visit from the top. Further hiking brings us- to the accent up to Dolma-La pass (5630m). After a nice break at the top of the pass we will head down the steep trai1 to our eventual campsite at Zutul Puk Monastery (the cave of miracles where Milarepa meditated. Total hiking for the day will be 18 km 8 hrs.இன்னும் பல புகைப்படங்களை திரு பாலா அவர்கள் அனுப்பியுள்ளார்கள் அவை அடுத்த பதிவில் வரும்.

2 comments:

Tamil Home Recipes said...

ஒப்பற்ற பதிவு.

Kailashi said...

எல்லாம் அவர் கருணை வரும் பதிவுகலையும் வந்து கண்டு அருள் பெறுங்கள்.